6.3.14

不怕百事不利,就怕灰心丧气Bùpà bǎishì bùlì, jiù pà huīxīn sàngqì
Không sợ trăm sự không thuận lợi, chỉ sợ 
nản chí ngã lòng (Ngạn ngữ)

灰心丧气 [huīxīn sàngqì] chán ngán thất vọng; nản chí ngã lòng。(因遭遇困难、失败而)意志消沉。

别灰心丧气
不要为此灰心丧气。
别让失败使你灰心丧气。
他因一再失败而灰心丧气。
我担心他会灰心丧气,但愿我们能作些努力使他振作起来就好了。
他一遇困难就灰心丧气。
这使他灰心丧气。
不要为此灰心丧气,你会找到诀窍的。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét