21.2.14

世上无难事,只要肯登攀 【谚】


Shìshàng wú nánshì, zhǐyào kěn dēngpān
Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu vươn lên


攀 [pān] leo; trèo; vịn; bám; víu (bám vào vật để leo lên)。抓住东西向上爬。
攀登。leo lên.
攀树。trèo cây.
攀着绳子往上爬。bám vào dây trèo lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét