30.1.14

世界上三种东西最宝贵——知识、粮食和友谊。


Shìjiè shàng sān zhǒng dōngxi zuì bǎoguì——zhīshì, liángshí hé yǒuyì.

Ba thứ quý báo nhất trên thế giới - Kiến thức, lương thực và hữu nghị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét