29.1.14

学问之根苦,学问之果甜 【谚】
学问之根苦,学问之果甜 【谚】
Xuéwèn zhī gēn kǔ, xuéwèn zhī guǒ tián [yàn]
Gốc của học vấn là đắng, quả của học vấn là ngọt (Ngạn ngữ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét