29.1.14

妻贤夫病少, 好妻胜良药 【谚】


Qī xián fu bìng shǎo, hǎo qī shèng liángyào [yàn]
Vợ hiền chồng ít bệnh, vợ tốt hơn cả thuốc hay (Ngạn ngữ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét