9.1.14

饮水思源 【谚】

Yǐnshuǐsīyuán
UỐNG NUỐC NHỚ NGUỒN (Ngạn ngữ)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét