17.1.14

世上无难事,只怕有心人 【谚】


Shìshàng wú nánshì, zhǐ pà yǒuxīnrén
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.
Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người có quyết tâm.
(Ngạn ngữ)

【解释】指只要肯下决心去做,任何困难都能克服。这句俗语来鼓励我们克服学习中的困难。
Giải thích: Chỉ cần hạ quyết tâm đi làm, bất cứ khó khăn nào cũng khắc phục được. Câu tục ngữ này khuyến khích chúng ta khắc phục khó khăn trong học tập.


有心人 [yǒuxīnrén] người có ý chí; người có quyết tâm。有某种志愿,肯动脑筋的人。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét