13.1.14

玉不琢,不成器,人不学,不知义 【三字经】

Yù bù zuó, bùchéngqì, rén bù xué, bùzhī yì [Sānzìjīng]

"Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri nghĩa"
"Ngọc không đẽo gọt không thành món đồ, người không học thì không biết nghĩa lý" (Tam tự kinh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét