22.1.14

腊月二十三,灶君爷上天,只说好不说歹 【谚】


Làyuè èrshísān, zào jūn ye shàngtiān, zhǐ shuō hǎobù shuō dǎi [yàn]
Hai mươi ba tháng chạp, ông Táo lên trời, chỉ nói tốt không nói xấu (Ngạn ngữ).
(Người Việt Nam quan niệm Táo Quân sẽ lên trời và thưa với Ngọc Hoàng Thượng Đế những sự kiện xảy ra trong năm vừa qua ở dưới trần gian. Vì thế người Việt Nam làm lễ tiễn ông Công ông Táo rất thịnh soạn với mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ được thưa với Ngọc Hoàng, và những điều không may mắn hoặc không tốt sẽ được báo cáo nhẹ đi)
腊月 [làyuè] tháng chạp (âm lịch)。农历十二月。
灶君 [zàojūn] Táo quân; ông Táo; vua bếp。民间供奉于厨房,为掌管一家祸福、财气的神祇。亦称为"灶神"、"灶王爷"。
歹 [dǎi] xấu; tồi; xằng bậy; bậy; tồi。坏(人、事)。
歹人 người xấu
歹徒 tên vô lại
为非作歹 làm những điều xấu xa; làm điều xằng bậy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét