13.1.14

水滴石穿 【谚】shuǐdīshíchuān
THUỶ TRÍCH THẠCH XUYÊN
Nước chảy đá mòn
Có công mài sắt có ngày nên kim.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét