2.10.13

经验是由痛苦中粹取出来的

Jīngyàn shì yóu tòngkǔ zhōng cuì qǔ chūlái de
Kinh nghiệm là do chiết lọc ra từ các nỗi thống khổ

经验 [jīngyàn]
1. kinh nghiệm。由实践得来的知识或技能。
他对嫁接果树有丰富的经验。

anh ấy có nhiều kinh nhiệm về lai ghép cây ăn quả.
2. trải qua; gặp qua。亲身见过,做过或遭受过。
这样的事,我从来没经验过。

những chuyện như vầy tôi chưa từng trải qua.
痛苦 [tòngkǔ] thống khổ; đau khổ; đau đớn。身体或精神感到非常难受。
痛苦的生活 cuộc sống đau khổ
得了这种病,非常痛苦。
mắc loại bệnh này, vô cùng đau khổ.

粹 [cuì]
1. thuần tuý; tinh khiết; nguyên chất; trong sạch; tuyền; thuần chất。纯粹。
粹 白。trắng tuyền.
粹 而不杂。thuần chất, không pha tạp.
2. tinh hoa; tinh tuý。精华。
精粹 。tinh tuý.

我没有经验。
宝贵经验
有经验的人
分享经验
销售经验
总结经验教训
【谚】经验是良师。
你必须考虑到她没有经验。
她毫无生活经验。
实践经验丰富
他是一位有经验的、可信赖的向导。
一切真知都是从直接经验发源的。
那个生手毫无经验。
他已有20年的实践经验。
以往的经验告诉我们,某些事情我们是做不到的。
这些年来,他取得了丰富的经验。
他具有丰富的教学经验。
总结经验有助于改进我们的工作。
他通过实践获得了经验。
根据我们的经验,这些手工艺品在日本销路很好。
她把错误归咎于缺乏经验。
他们不断积累了经验。
他成了一个有经验的语言教师。
她在城内的工作经验的确是一个训练
经验为她们进行咨询作了准备。
有实际作战经验
一位有经验的机械师负责这工作。
他的经验使他有效地管理着公司。
我们必须考虑到他缺乏经验。
在海外工作期间他积累了许多金融方面的经验。
他只是个无经验的年轻人。
我们逐步获得了做这工作的经验。
本人今年32岁在目前的工作岗位已有十年工作经验,现准备离职,谋求更大发展。
我做饭时从来什么也不称量,只是根据实际经验估量做。
我们优先录用有经验的申请人。
实践经验往往是很重要的。
我们缺乏经验。
我具有丰富的教学经验。
一些人通过实验学习,另一些人则从经验中学习。

爱情是一种甜蜜的痛苦。
离开这个老家非常痛苦。
那人发出痛苦的呻吟声。
打针后,他的痛苦减轻了。
他们经历了战争和饥荒的痛苦。
那就是我们痛苦的原因所在。
战争必然造成痛苦和破坏。
病人因痛苦而翻滚。
她内心的痛苦难以用言语形容。
受害人发出痛苦的呼喊
我受到痛苦的折磨。
悲伤使她痛苦不堪。
爸爸的体力正在恢复,但他确实经历了一段痛苦的时间。
什么也不能补偿他们所受的痛苦。
这是种欢乐和痛苦搀半的感情。
争吵给她造成了极大的痛苦。
这药丸将使你免受痛苦。
那只狗看样子很痛苦。
在痛苦的折磨中
她因牙痛而痛苦。
在丈夫抛弃她之后,简痛苦极了。
药片减轻她一些痛苦。
大家都体恤地震灾区人民的痛苦。
内心的痛苦是最厉害的惩罚。
那女孩在痛苦中呻吟。
你对别人的痛苦漠不关心。
因失败而痛苦
我们听到可怜的痛苦受难的呻吟。
他因严重烧伤而受痛苦。
她烦恼得痛苦不安。
经过长期痛苦的疾病之后,他死了。
那女孩行为不检,使她父母十分痛苦。
玫瑰皆有刺(快乐之中有痛苦)。
那女孩痛苦地呻吟着。
这场痛苦与流血的战争
他已坠入情网,甚为痛苦。
她从痛苦中努力自拔。
极度的痛苦使他发狂。
她正生活在痛苦的边缘。
他的痛苦现在已经过去。
他妻子的死给他的人生留下了痛苦的空虚感。
她永远不会忘却童年时代所受的痛苦。
她在遭受难以形容的痛苦。
同她的孩子们分别是一项很大的痛苦。
【谚】痛快一时,痛苦一世。
宣布与儿子脱离关系对他来说是很痛苦的。
让我与你一起分担你的痛苦。
医生保证,他给开的药一定能减轻这可怜的男人的痛苦。
你应该学会忍受痛苦。
一提到他在过去所受的痛苦他的声音就开始发颤。

简易粹取肉桂精油
松树粹取药物可治疗儿童过动症状
生姜咖喱粹取物可治肌肉萎缩症
工厂的咖啡是怎么粹取的
精油粹取方法
海藻粹取物
鱿鱼皮粹取物可防老年人失智
Các bạn coppy các câu nói trên dán vào Google dịch để luyện nghe mp3 đọc pinyin, xem bản dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét